NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA

a její vliv na přípravu a provádění staveb

Od 1. 1. 2018 nabude účinnosti velká novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., která přináší mnohé změny včetně novelizace řady právních předpisů v oblasti stavebnictví. Novela zavádí nové postupy a působnosti pro orgány veřejné správy, které se dotknout jak investorů, tak projektantů, technických dozorů a díky změnám u kolaudace i zhotovitelů staveb.

Cílem školení je přiblížit posluchačům podstatné změny právní úpravy, které mohou mít vliv na plánování, přípravu  a realizaci staveb a investičních akcí v nadcházejícím období.

TERMÍN: 7.12. 2017 od 14:00 – 18:00

aaaaaaaa14.12. 2017 od 9:00 – 13:00

MÍSTO KONÁNÍVrchlického sad 2, Brno, zasedací místnost ČKAIT

URČENO PRO: : projektanty, investory, obchodní management, nezávislé profesionály, stavebníky, pracovníky  majetkových odborů obecních a krajských úřadů

CENA : 1200,- Kč (Nejsem plátce DPH)

V případě účasti 3 a více účastníků z jedné společnosti nebo úřadu sleva 100,- Kč na osobu.

V ceně je zahrnuto lektorné, studijní materiál a občerstvení.

O absolvování semináře obdrží uchazeč osvědčení na vyžádání.

OBSAH:

 • Změny právních předpisů v přehledu
 • Koncepční změny provedené novelou SZ a jejich dopad na stavební činnost
 • Nové pojmy ve stavebním zákoně
 • Změny v příslušnosti stavebních úřadů, orgán územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán,
 • Dotčené orgány a závazná stanoviska
 • Územní řízení a nové principy při umisťování a povolování staveb
 • Záměry nevyžadují ohlášení ani stavební povolení, ohlašované záměry
 • Společné povolení 
 • Změny u stavebního řízení
 • Změna stavby před dokončením a nepodstatná odchylka
 • Kolaudace staveb

S ohledem na individuální přístup upozorňuji, že seminář je kapacitně omezen maximálním počtem účastníků (max. 25)Vaše místo je rezervováno až uhrazením ceny semináře dle obchodních podmínek.

Více zde...

SEMINÁŘE JSOU:

 • PRAKTICKÉ – žádná suchá teorie a čtení zákona, pro jasnější pochopení jsou do výkladu zahrnuty příklady z praxe (pokud to úprava umožňuje).
 • INTERAKTIVNÍ – dostanete se ke slovu, získáte zpětnou vazbu, je zde čas na dotazy i diskusi k tomu, co Vás trápí.
 • SROZUMITELNÉ – navíc obdržíte prezentace a podklady či návody, jak na změny a snadnou orientaci.
 • KOMORNÍ S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM ke každému z Vás (max.25 osob).

Nehodí se Vám vypsaný termín, ale přesto byste se rádi účastnili takového semináře? Napište mi, prosím, na e-mail  info@pravovestavebnictvi.cz , nabídnu Vám ráda další. Chcete-li seminář absolvovat i mimo Brno, , dejte dohromady skupinku svých kolegů nebo známých a uspořádejte si kurz jako firemní ve Vašich prostorách a v termínu, který Vám vyhovuje – při 8 účastnících se to již vyplatí. Otevřené kurzy pořádám pouze v Brně, firemní v kterémkoli místě České republiky.