STAVBYVEDOUCÍ Z POHLEDU LEGISLATIVY A PRAXE

a

OBSAH:

I. Stavbyvedoucí a jeho role v procesu přípravy a realizace stavby
Povinnosti stavbyvedoucího vyplývající ze SZ a navazujících předpisů, novela stavebního zákona provedená zákonem č.225/2017 Sb., a její dopad do činnosti stavbyvedoucího

Odpovědnost stavbyvedoucího:

 • trestněprávní
 • správně právní
 • disciplinární
 • pracovněprávní
 • občanskoprávní

Další účastníci výstavby a jejich postavení v procesu přípravy a realizace stavby
Stavebník , Osoba projektanta, Osoba TDS , Koordinátor BOZP

II. Důležité podklady pro přípravu a realizaci stavby

 • projektová dokumentace, rozhodnutí a jiná opatření vydávaná SU ve vazbě na novelu SZ a změny prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek, rozpočet

III. Smluvní vztahy ve výstavbě aneb jak pracovat se smlouvou o dílo

 • Náležitosti smlouvy
 • Předmět díla a jeho změny, vícepráce
 • Skryté překážky při provádění díla, vady PD
 • Kontrola provádění díla, komunikace s TD
 • Průběh realizace díla, přerušení, odstoupení
 • Předání a převzetí díla
 • Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost

Předpokládaná doba školení v uvedeném rozsahu – 4 hodiny

a

Cena školení je stanovena v závislosti na požadované délce a počtu uchazečů. Min. cena 2500,- Kč / hodina.  V ceně je zahrnuto lektorné, příprava podkladů a studijní materiál vyhotovený podle potřeb klienta. Cena je stanovena pro skupinu max. 20 posluchačů. V případě vyššího počtu posluchačů si vyhrazuji právo cenu poměrně navýšit.. Konkrétní pravidla využití služeb jsou uvedena v obchodních podmínkách.

Pokud máte zájem o nabízený vzdělávací program pro vaši firmu, vyplňte prosím formulář, případně uveďte další vaše požadavky, vhodné termíny a počet uchazečů. Po přijetí vaší objednávky vás budu kontaktovat ohledně termínu a vašich požadavků. Před odesláním formuláře si, prosím, přečtěte obchodních podmínky.