Máte zájem o vzdělávání v oblasti stavebního práva? Chcete vzdělávat sebe
či vaše zaměstance vzdělávacími programy sestavenými podle vašich
časových a finančních potřeb
?

Školení pro firmy

a

Chcete konzultovat vybrané problémy ve stavebnictví či vaše standardizované
smlouvy dle novéhoočanského zákoníku?

Konzultace

a

Chcete být připraveni na změny, které přinese novela SZ od 1.1.2018 pro přípravu a realizace staveb?

Seminář