Petra_A_31cb

O MNĚ

a

Jsem právnička a specializuji se na stavební právo.

Pracuji s podnikateli a pracovníky ve stavebnictví, kterým pomáhám zorientovat se v platné legislativě veřejného a soukromého stavebního práva a změny aplikovat do jejich každodenní činnosti.

Mám zkušenosti jak z oblasti soukromé sféry (advokacie), tak z výkonu veřejné správy (právník veřejného ochránce práv), což mi umožňuje po odborné stránce analyzovat problém v celé jeho šíři.

V roce 2013 jsem byla pověřena vedením vzdělávacích akcí členů ČKAIT ve vazbě na nový občanský zákoník, povolování staveb a nové smluvní vztahy ve výstavbě.

Při komunikaci využívám i letité pedagogické zkušenosti a zkušenosti ze svého průběžného sebe-rozvoje, což mě baví a neustále také zkvalitňuje mou práci.

U svých vzdělávacích akcí upřednostňuji menší počet účastníků, abych zajistila individuální přístup a prostor na dotazy. Mám ráda akci, proto volím netradiční a moderní formy výuky, vyšší míru diskuse, spolutvorbu. U seminářů věnovaných novému občanskému zákoníku vedu uchazeče k tomu, aby si vytvořili vlastní vzorové smlouvy podle svých potřeb.

Ráda poskytuji kvalitní služby, proto v rámci zajištění své odbornosti zejména ve vztahu ke zprostředkování změn nové legislativy navštěvuji různé vzdělávací akce (zejména s tvůrci nové právní úpravy), s cílem poskytnout svým klientům v dané problematice to nejlepší. Přesvědčte se sami. Těším se na shledání.

S velkou novelou stavebního zákona jsem od roku 2013 portfolio svých služeb rozšířila o cílené vzdělávací akce pro stavební firmy.
Poskytuji prezenční i on line formu školení, v roce 2021 jsem pro agentury, stavební a projekční firmy
poskytla více než 45 školení.

a

a

 

PŘEDNÁŠÍM PRO

a

ČKAIT,  ČSSI, oblastní pobočka Brno
Agentury SEKURKON , s.r.o. Seminaria, s.r.o, CAMPANUS
Obsah seminářů, místo, datum i cenu naleznete vždy na stránkách organizace nebo agenturya

ČKAIT , www.ckait.cz
Vybrané akce v  rámci CŽV:

 • Semináře a on line webináře na aktuální téma  týkající se činnosti AO  ve vazbě na změny v legislativě
 • Rekodifikace stavebního práva
 • Odpovědnost AO

ČSSI, oblastní pobočka Brno, www.svazinzenyru.cz
Přípravné instruktáže pro zkoušky odborné způsobilosti podle zákona 360/1992 Sb.
a

SEKURKON, s.r.o, www.sekurkon.cz
Vybrané akce :

 • Novelizace stavebního zákona a liniového zákona ve vazbě na přípravu staveb dopravní a technické infrastruktury
 • Vliv nového stavebního zákona na přípravu staveb
 • Smluvní vztahy ve výstavbě
 • Technický dozor investora
 • Vady a poruchy stave
 • Elektronický stavební deník – teorie a praxe

SEMINARIA s.r.o.  www.seminaria.cz
Vybrané semináře :

 • Právní minimum pro stavbyvedoucího
 • Nový stavební zákon – dopad na investory VS
 • Smlouvy o dílo ve stavebnictví

CAMPANUS  www.campanus.com
Vybrané akce :

 • Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě
 • Nový stavební zákon – příprava staveb z pohledu investora VS
 • Smlouva o dílo ve stavebnictví a nový stavební zákon z pohledu investora VS

Portál E-STAV.cz

a

 

MÉ VZDĚLÁNÍ A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

a

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 • magisterské studium – titul Mgr. (1998)
 • Rigorózní zkouška – titul JUDr. (2001)
 • státní doktorská zkouška – titul Ph.D. (2009)
 • advokátní koncipientka AK JUDr. Václav Peňáz (1998-2008)
 • právník VOP (2008/2009)
 • členka zkušební komiseČKAIT zkušební místo Brno (od 2003)
 • lektorka přípravných seminářů zkoušek odborné způsobilosti (od 2003)
 • lektorka celoživotních vzdělávacích akcí pro členy ČKAIT (od 2012)