JUDr. Petra ADÁMKOVÁ, Ph.D.

aaa

e-mail: info@pravovestavebnictvi.cz
ddddddadamkova@pravovestavebnictvi.cz

web:a  www.pravovestavebnictvi.cz

IČO 76176088

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku
banka: ČSOB, Poštovní spořitelna, č.ú. 220838294/0300