PŘEDNÁŠELA JSEM ČI OPAKOVANĚ SPOLUPRACUJI
a

 • Krajská správa a údržba silnic Vysočina, p.s.
 • Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.
 • Správa železnic, státní organizace
 • SUDOP Brno, s.r.o.
 • PUTTNER, s.r.o.
 • Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů
 • AFRY CZ, s.r.o.
 • STRABAG, a.s.  
 • First Information systems, s.r.o.
 • Teplárny Brno, a.s.
 • A-STUDIO s.r.o., BratislavaE-Finance, a.s. a Czech Property Fund, s r.o., Brno
 • DIAMATIS, spol.s r.o., ENKORY, a.s.- Brno, SUR LIE, a.s. Brno
 • EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín
 • Moravská stavební a inženýrská společnost Zlín, s.r.o.
 • Czech Property Fund, s.r.o.
 • PS Brno, s.r.o.
 • MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
 • Asio, spol.s.r.o.
 • TENZA, a.s.
 • Brněnské komunikace, a.s.
 • H-Intes, s.r.o. Mladá Boleslav
 • Statutární město Brno – MMBFiresta – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. Brno
 • Enteria, a.s. PardubiceSŽDC, státní organizace
 • ERDING a.s. Brno
 • 3R v.o.s.

 a

a

REFERENCE – ŠKOLENI PRO FIRMY

a

Vážená paní doktorko,
chtěl bych Vám tímto poděkovat za školení na téma „Novela stavebního zákona – zásadní koncepční změny pro přípravu a realizaci staveb“.
Školení mělo spád, bylo velmi dobře připraveno, jak po stránce obsahu, tak i po stránce praktických informací. Byla znát dlouholetá praktická zkušenost v oboru, přednášená látka byla vysvětlena srozumitelně a doplněna o konkrétní příklady z praxe.
Co je pro nás však nejdůležitější, že každému z nás jste se snažila poskytnout velmi cenné rady i přes to, že sestava posluchačů byla z profesního hlediska různorodá.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci

za Teplárny Brno, a.s. Ing. Martin Šroubek

—————————————————————————————————————————————————-

Děkuji za páteční dopoledne. Bylo to sice informačně náročné, nicméně přesně to, co jsme potřebovali. Dodat informaci všem naším HIPům, kam případně směrovat investory ve složitějších případech majetkové problematiky dotýkání se zejména soukromých subjektů připravovanými stavbami. Problematika je, bohužel, značně komplikovaná a náročná, nicméně s využitím Vaší digiprezentace všichni dostali šanci k lepší orientaci v problematice.

Ještě jednou děkuji a příště spolu zase něco vymyslíme, jak posílit právní povědomí společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Bylo to fajn.
S pozdravem a přáním příjemného dne
Ing. Pavel Kučera
místopředseda představenstva a výrobní ředitel
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Školení na téma: stavba realizovaná na cizím pozemku

—————————————————————————————————————————————————-

Paní Adámkovou jsem znal z přípravných seminářů oblastní kanceláře komory ČKAIT v Brně. Tehdy jsem od ní dostal spoustu doplňujících informací, které mi pomohly ještě více proniknout do problematiky práva ve stavebnictví a především stavebního zákona. A protože tuto dobrou zkušenost mělo i spoustu mých kolegů, rozhodli jsme se, že paní Adámkovou pozveme i k nám do Havlíčkova Brodu, kde nám přednášela v rámci naší Hroší vzdělávací akademie. Paní Adámková totiž umí i z tak specifické a komplikované záležitosti jako je stavební zákon udělat příjemnou a lidsky pochopitelnou záležitost.

Lukáš Sobotka
vedoucí technického oddělení
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

—————————————————————————————————————————————————-

EUROVIA CS, a.s.Školení pro zaměstnance naší společnosti k velké novele staveního zákona ve vazbě na výstavbu pozemních komunikací

Vážená paní doktorko,
dne 12.února 2013 jste pro pracovníky našeho závodu provedla školení k velké novele stavebního zákona ve vazbě na výstavbu pozemních komunikací.
S Vaší přednáškou jsme byli velmi spokojeni.

Oceňujeme Vaši ochotu zúčastnit se úzce specializovaného firemního školení, jehož výhodu oproti tradičním seminářům pro jednotlivce spatřujeme v možnosti sladění časových možností velké skupiny zaměstnanců naší společnosti v místě, které účastníkům firemního školení nejlépe vyhovovalo a především v možnosti diskuze o specifických otázkách naší činnosti, zodpovězení konkrétních dotazů našich pracovníků vyplývajících z konkrétních situací, které se vyskytují v praxi při realizaci našich zakázek a při jednání s našimi odběrateli, jejich TDI a při jednání s našimi dodavateli. Rovněž byla velmi přínosná diskuze o problémech a nejasnostech, jichž se naši pracovníci po novele stavebního zákona obávali a které předpokládali. Tyto bylo možno v rámci firemního školení v rámci obsáhlé a konkrétní diskuze s Vámi z hlediska právního ujasnit a upřesnit.

Děkujeme a těšíme se na naši další dobrou spolupráci

Ing. Ivo JURYGÁČEK
provozně obchodní náměstek
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava

—————————————————————————————————————————————————-

Vážená paní JUDr. Adámková,

Za celý proškolený kolektiv firmy H-INTES s.r.o. jsem Vám chtěla poděkovat za velmi poutavý seminář pod názvem „Stavíme s novým občanským zákoníkem 2014“. Nejen, že jste nám vysvětlila změny v občanském zákoníku, ale především jste nás upozornila na „kritická“ místa, jenž by nám mohla v budoucnu způsobit problémy. Spojení výkladu občanského zákoníku se znalostmi stavebních předpisů bylo pro nás velmi přínosnou nadstavbou.Při výběru ze všech lektorů si myslím, že jsme měli velmi šťastnou ruku, že volba padla právě na Vás. Tímto Vám i nám přejeme, když už se učíme s novým občanským zákoníkem žít, ať je nám to do budoucna ku prospěchu!

Přeji příjemný den  Ing. Lucie Heřmanová
prokuristka H-INTES s.r.o.,  Mladá Boleslav

a

a

ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ ON LINE ŠKOLENÍ

(z webinářů pro vzdělávací agenturu Seminaria, s.r.o. )

a

Paní přednášející má obrovský přehled, vynikající. Má znalosti a zkušenosti z pohledu všech možných smluvních stran. Problematika je nesmírně široká, těžko zvládnout v jednom školení.

…musím říci, že to bylo jedno z nejlepších školení, které jsem dosud absolvovala. Velmi odborně přínosné, skvěle zorganizované…

Bez připomínek, výklad paní lektorky byl jasný, výstižný, srozumitelný prostě výborný.

webinář nabitý informacemi, ani chvilku to nebylo nudné, že by člověk ztratil pozornost; paní lektorka s neskutečným přehledem ve vícero rovinách; jen je toho hrozně moc nového

a

a

REFERENCE – KONZULTACE

a

Všem dobrým lidičkám, kteří kdy zapochybovali o naší justici mohu vřele doporučit paní JUDr. Petru Adámkovou, která je toho opakem. Vyhledáte li si stránky a budete li potřebovat právnických rad, vřele a s jistotou paní doktorku Adámkovou doporučuji a nebojte se ji oslovit.
a
Zkušenosti, rady a pomoc, která mne byla od paní doktorky poskytnuta byla z její strany vřelá. milá a hlavně pomocná. Dovede člověka, kterého nikdy neviděla ani neslyšela podpořit natolik, že z povídání si s ní po skypu a výměnou e-mailů ve Vás najde pochopení.
a
Jsem obyčejná ženská, která hájila práva svého syna, který neporušil zákony a přesto u soudu byl oslovován jako obžalovaný.
a
Syn zakoupil pozemek na kterém si staví rodinný dům. Soused vedlejšího pozemku, si bez stavebního povolení na hranci syna a z částí na pozemku syna postavil kolnu. Porušil několik zákonů, nedodržení 2 metrové vzdálenosti od hranice sousedního pozemku bez souhlasu syna a bez stavebního povolení. Místo toho, aby se se synem rozumně domluvil, podal na syna žalobu s tím, že kolnu stavěl v dobré víře a na svém pozemku, soud se touto kauzou zabýval bez mála 2 roky.
a
Po konzultaci s paní doktorkou Adámkovou ( kontakt jsem si náhodně vyhledala na internetu ) jsem nabyla přesvědčení, že syn soud vyhraje.
a
Její rady a zkušenosti byli velice přínosné, ona nám totiž radila lidsky od srdíčka. Žádné nic neříkající fráze jsem ze společného rozhovoru ani v emailové poště nenašla, pouze chytrou, rozumnou a lidsky smýšlející dáma ( ne jen ve svém oboru ), která věří, že v této zemi jsou lidé, kteří bojují za svá práva, která se snaží svou přítomností, myšlenkou a radou být na jejich straně pomocná.
a
Zdravím a věřte, že jsou mezi námi lidé, kteří nám a pro nás v tak těžké chvíli pomůžou. Paní doktorka Adámková je tím příkladem, děkuji.
a
Jermářová Hana, plzeňsko
P.S. i když nám dal soud před měsícem zapravdu, soused se odvolal ke kraji a já bojuji dál
—————————————————————————————————————————————————-
A
Nicméně velice  Vám děkuji , díky vaší konzultaci jsem argumentoval správně a věcně a vedlo to  ke konečnému úspěchu této nesmyslné kauze.
Takže tímto bych to považoval za uzavřené :).

a
Hrdlička

a