ŠKOLENÍ PRO STAVEBNÍ FIRMY A PROFESIONÁLY NA MÍRU

a

Potřebujete proškolit Vaše zaměstnance, přehledně se seznámit se změnami v legislativě vztahující se ke stavební činnosti, rekodifikací stavebního práva a jejímu vlivu do přípravy, smluvních vztahů a provádění staveb v České republice?

       Vyberte si z osvědčených témat nebo si vytvořte vzdělávací program podle Vašich potřeb!

a

I.

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO DOPADY NA ČINNOST STAVEBNÍCH FIREM
a
Více zde

a

a

II.

PŘÍPRAVA STAVEB V SOUČASNÝCH PODMÍNKÁCH, DOPADY NOVÉHO
STAVEBNÍHO ZÁKONA NA INVESTORY PROJEKČNÍ KANCELÁŘE
a
Více zde

a

a

III.

PRÁVNÍ MINIMUM PRO STAVBYVEDOUCÍ
a
Více zde

a

a

IV.

JAK NA SMLOUVU O DÍLO VE STAVEBNICTVÍ V SOUČASNÝCH PODMÍNKÁCH
a
Více zde

a

a

V.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA U STAVEB FINANCOVANÝCH
Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ
a
Více zde

a

a

VI.

AUTORIZACE VE VÝSTAVBÉ – PŘÍPRAVNÉ ŠKOLENÍ
a
Více zde

a

a

VII.

NOVELIZACE STAVEBNÍHO ZÁKONA A LINIOVÉHO ZÁKONA VE VAZBĚ
NA PŘÍPRAVU DOPRAVNÍCH STAVEB
a
Více zde

 

a