Petra_A_31cbJsem právnička a specializuji se na stavební právo.

Pracuji s podnikateli a pracovníky ve stavebnictví, kterým pomáhám zorientovat se v platné legislativě veřejného a soukromého stavebního práva a změny aplikovat do jejich každodenní činnosti.

Mám zkušenosti jak z oblasti soukromé sféry (advokacie), tak z výkonu veřejné správy (právník veřejného ochránce práv), což mi umožňuje po odborné stránce analyzovat problém v celé jeho šíři.

V roce 2013 jsem byla pověřena vedením vzdělávacích akcí členů ČKAIT ve vazbě na nový občanský zákoník, povolování staveb a nové smluvní vztahy ve výstavbě.

Při komunikaci využívám i letité pedagogické zkušenosti a zkušenosti ze svého průběžného sebe-rozvoje, což mě baví a neustále také zkvalitňuje mou práci.

U svých vzdělávacích akcí upřednostňuji menší počet účastníků, abych zajistila individuální přístup a prostor na dotazy. Mám ráda akci, proto volím netradiční a moderní formy výuky, vyšší míru diskuse, spolutvorbu. U seminářů věnovaných novému občanskému zákoníku vedu uchazeče k tomu, aby si vytvořili vlastní vzorové smlouvy podle svých potřeb.

Ráda poskytuji kvalitní služby, proto v rámci zajištění své odbornosti zejména ve vztahu ke zprostředkování změn nové legislativy navštěvuji různé vzdělávací akce (zejména s tvůrci nové právní úpravy), s cílem poskytnout svým klientům v dané problematice to nejlepší. Přesvědčte se sami. Těším se na shledání.

S velkou novelou stavebního zákona jsem od roku 2013 portfolio svých služeb rozšířila o cílené vzdělávací akce pro stavební firmy

 

PŘEDNÁŠÍM PRO

LP-EFEKT,http://www.lp-efekt.cz
Vzdělávací agentura, témata:

 • Smluvní vztahy ve výstavbě
 • Smluvní vztahy a technický dozor stavebníka po účinnosti NOZ a velké novely SZ provedené zákonem 225/2017
 • Stavební veřejné zakázkya

ČKAIT , www.ckait.cz
Vybrané akce v  rámci CŽV:

 • Velká novela stavebního zákona
 • Změny prováděcích vyhlášek ve vazbě na novelu
 • Semináře pro oblastní pobočky ČKAIT k NOZ

ČSSI, oblastní pobočka Brno, www.svazinzenyru.cz
Vybrané akce: Přípravné semináře pro zkoušky odborné způsobilosti podle zákona 360/1992 Sb.

SEKURKON, s.r.o, www.sekurkon.cz
Vybrané akce :

 • Školení pro stavbyvedoucí a mistry
 • Velká novela stavebního zákona a její dopad
 • Jak na smlouvy ve výstavbě
 • Technický dozor investora se zaměřením na změny po 1.1.2014
 • Změny v  soukromém právu od 1.1.2014 ve vazbě na stavební činnost 
Obsah seminářů, místo, datum i cenu naleznete vždy na stránkách vzdělávací instituce.

a

a

 

MÉ VZDĚLÁNÍ A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 • magisterské studium – titul Mgr. (1998)
 • Rigorózní zkouška – titul JUDr. (2001)
 • státní doktorská zkouška – titul Ph.D. (2009)
 • advokátní koncipientka AK JUDr. Václav Peňáz (1998-2008)
 • právník VOP (2008/2009)
 • členka zkušební komiseČKAIT zkušební místo Brno (od 2003)
 • lektorka přípravných seminářů zkoušek odborné způsobilosti (od 2003)
 • lektorka celoživotních vzdělávacích akcí pro členy ČKAIT (od 2012)