SMLOUVY VE VÝSTAVBĚ

podle nového občanského zákoníku

OBSAH:

  • změny nového občanského zákoníku ve vazbě na vaši činnost ve stavebnictví
  • přehled nových právních předpisů a navazující platné legislativy
  • přechodná ustanovení a jejich vliv na již uzavřené smlouvy
  • nové zásady závazkových smluvních vztahů
  • změny u uzavírání smluv
  • změny u obchodních podmínek, promlčení závazku, odpovědnosti za vady
  • změny u vybraných druhů smluv se zaměřením na smlouvu o dílo, příkazní smlouvu
  • v rozšířené verzi programu možnost sestavit si vlastní nový vzor smlouvy podle potřeb

KRÁRKÁ VERZE  – 3,5 hodiny (5 vyučovacích hodin)

Jak na smlouvy ve výstavbě podle NOZ
Seminář z časových důvodů neobsahuje možnost vytvoření vlastní vzorové smlouvy
Možno kombinovat dle potřeby s jiným programem, cena a čas stanovena dohodou.

PLNÁ VERZE – ŠKOLÍCÍ DEN  – 6 hodin (8 vyučovacích hodin)

Smlouvy ve výstavbě podle NOZ – vytvořte si vlastní smlouvu pro firmu 

Cena školení je stanovena v závislosti na požadované délce a počtu uchazečů. Min. cena 2500,- Kč / hodina.  V ceně je zahrnuto lektorné, příprava podkladů a studijní materiál vyhotovený podle potřeb klienta. Cena je stanovena pro skupinu max. 20 posluchačů. V případě vyššího počtu posluchačů si vyhrazuji právo cenu poměrně navýšit.. Konkrétní pravidla využití služeb jsou uvedena v obchodních podmínkách.

Pokud máte zájem o nabízený vzdělávací program pro vaši firmu, vyplňte prosím formulář, případně uveďte další vaše požadavky, vhodné termíny a počet uchazečů. Po přijetí vaší objednávky vás budu kontaktovat ohledně termínu a vašich požadavků. Před odesláním formuláře si, prosím, přečtěte obchodních podmínky.