TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

a

OBSAH:

Funkce TDS v procesu výstavby,
přehled a dopad právních předpisů veřejného i soukromého stavebního práva na výkon funkce

TDS ve vazbě na veřejné stavební právo

  • velká novela stavebního zákona provedená zákonem 225/2017 Sb., a její dopad na činnost TDS,     (vybrané zákony a prováděcí předpisy),
  • obecné požadavky na výstavbu,
  • výkon kontrolní činnosti,
  • dokumentace stavby (PD, stavební deník

TDS ve vazbě na soukromé právo

  • změna závazkového práva a jeho vliv na smluvní vztahy,
  • změny v oblasti smlouvy o  dílo, předmět díla, předání díla, vady díla, záruka
  • příkazní smlouva, náležitosti

Předpokládaná doba školení v uvedeném rozsahu – 4 hodiny

a

Cena školení je stanovena v závislosti na požadované délce a počtu uchazečů. Min. cena 2500,- Kč / hodina.  V ceně je zahrnuto lektorné, příprava podkladů a studijní materiál vyhotovený podle potřeb klienta. Cena je stanovena pro skupinu max. 20 posluchačů. V případě vyššího počtu posluchačů si vyhrazuji právo cenu poměrně navýšit.. Konkrétní pravidla využití služeb jsou uvedena v obchodních podmínkách.

Pokud máte zájem o nabízený vzdělávací program pro vaši firmu, vyplňte prosím formulář, případně uveďte další vaše požadavky, vhodné termíny a počet uchazečů. Po přijetí vaší objednávky vás budu kontaktovat ohledně termínu a vašich požadavků. Před odesláním formuláře si, prosím, přečtěte obchodních podmínky.