AUTORIZACE VE VÝSTAVBÉ – PŘÍPRAVNÉ ŠKOLENÍ

 

Autorizace je důležitým profesním mezníkem. Seminář je zaměřen na přípravu uchazečů o autorizaci tak, aby pro ně příprava byla efektivní a uchazeči získali cenné informace o průběhu zkoušky, požadavcích na výběr projektu. Odborný základ  tvoří příprava na test z legislativy  dle požadavků ČKAIT.

a

OBSAH:

  • Autorizace, požadavky na vzdělání, obory, výběr stupně AO, průběh zkoušky, rozdílové zkoušky, výběr projektové dokumentace
  • Stavební zákon a navazující právní předpisy – aplikace stavebního zákona v praxi
  • Vybraná stavební legislativa ve vazbě na testové otázky

Předpokládaná doba školení v uvedeném rozsahu – základní modul 6 hodin, intenzivní modul 2×4 hodiny

 

Cena školení je stanovena v závislosti na požadované délce a počtu uchazečů. Min. cena 3800,- Kč / hodina.  V ceně je zahrnuto lektorné, příprava podkladů a studijní materiál vyhotovený podle potřeb klienta. Cena je stanovena pro skupinu max. 20 posluchačů. V případě vyššího počtu posluchačů si vyhrazuji právo cenu poměrně navýšit.. Konkrétní pravidla využití služeb jsou uvedena v obchodních podmínkách.

Pokud máte zájem o nabízený vzdělávací program pro Vaši firmu, napište mi a  uveďte případné další  požadavky (období, plánovaný počet uchazečů).  Před odesláním emailu si prosím přečtěte obchodních podmínky.