JAK NA SMLOUVU O DÍLO VE STAVEBNICTVÍ V SOUČASNÝCH PODMÍNKÁCH

a

Skokové nárusty cen a nedostatek materiálu, změny právní úpravy.  Na všechny tyto nové jevy je třeba reagovat a je třeba je správně ošetřit ve smluvních vztazích Přehledně Vás seznámím s tím, co nesmí chybět ve Smlouvě o dílo na projekt a ve Smlouvě o dílo pro realizaci stavby v kontextu současné situace v provázanosti občanského práva i veřejného stavebního práva.

a

OBSAH:

 • Právní úprava smluvních vztahů ve výstavbě – přehled
 • Uzavírání smluv, náležitosti nabídky, problémy současné praxe
 • Vliv veřejného stavebního práva na vybraná ustanovení Smlouvy o dílo, vliv ZZVZ
 • Smlouva o dílo na projekt
  • účel smlouvy
  • odpovědnost za vady
  • autorská práva
  • dozor projektanta
  • lhůty plnění
  • vliv nového stavebního zákona na SOD a přípravu staveb
 • Smlouva o dílo pro realizaci stavby
  • vymezení předmětu díla
  • způsob určení ceny
  • vícepráce
  • kontrola způsobu provádění díla
  • předání díla
  • odpovědnost za vady
  • spoluodpovědnost za vady staveb
  • záruka za jakost
  • reklamace
  • vliv nového stavebního zákona na realizaci staveb
 • Sankce a odstoupení
  • pravidla pro správné nastavení ve smlouvách
 • Vyšší moc a její vliv na plnění

Předpokládaná doba školení v uvedeném rozsahu – 4 hodiny

 

Cena školení je stanovena v závislosti na požadované délce a počtu uchazečů. Min. cena 3800,- Kč / hodina.  V ceně je zahrnuto lektorné, příprava podkladů a studijní materiál vyhotovený podle potřeb klienta. Cena je stanovena pro skupinu max. 20 posluchačů. V případě vyššího počtu posluchačů si vyhrazuji právo cenu poměrně navýšit.. Konkrétní pravidla využití služeb jsou uvedena v obchodních podmínkách.

Pokud máte zájem o nabízený vzdělávací program pro Vaši firmu, napište mi a  uveďte případné další  požadavky (období, plánovaný počet uchazečů).  Před odesláním emailu si prosím přečtěte obchodních podmínky.