Potřebujete konzultovat přípravu stavby, postup stavebního úřadu v souvislosti s projekční činností? Chcete zkonzultovat , jak nastavit smlouvu o dílo na projekt ve vazbě na nový stavební zákon? 

Konzultace

a

Jste projekční firma a potřebujete se připravit na změny, které přinese nový stavební zákon do přípravy staveb, jak se změní povolovací proces, postavení hlavního projektanta?

Seminář