NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO DOPADY NA ČINNOST STAVEBNÍCH FIREM

a

I do oblasti realizace staveb přináší nový stavební zákon nová pravidla, zhotovitelům přibývají nové povinnosti v souvislosti s výstavbou, přichází elektronizace postupů i tlak na elektronické vedení staveních deníků. Přehledně Vás seznámím s jednotlivými změnami ve srovnání se stávající právní úpravou, upozorním na rizika i možnosti jak se ně připravit, jak je propojit do smluvních vztahů.

a

OBSAH:

 • Základní změny v oblasti stavebního práva v přehledu ve vazbě na provádění staveb
 • Přechodná ustanovení přehledně
  • vliv nového stavebního zákona na řízení zahájená před nabytím účinnosti
  • využití připravených podkladů – PD a závazných stanovisek
 • Elektronizace postupů a elektronický SD
 • Stavební právo hmotné – nové požadavky
  • rozdělení stavebních záměrů
  • požadavky na stavby
  • povinnosti při přípravě provádění a odstraňování stavby , sankce
 • Povolení záměru – co se mění povolení, změna stavby před dokončením, kolaudace, dodatečné povolení

Předpokládaná doba školení v uvedeném rozsahu – 4 hodiny

 

Cena školení je stanovena v závislosti na požadované délce a počtu uchazečů. Min. cena 3800,- Kč / hodina.  V ceně je zahrnuto lektorné, příprava podkladů a studijní materiál vyhotovený podle potřeb klienta. Cena je stanovena pro skupinu max. 20 posluchačů. V případě vyššího počtu posluchačů si vyhrazuji právo cenu poměrně navýšit.. Konkrétní pravidla využití služeb jsou uvedena v obchodních podmínkách.

Pokud máte zájem o nabízený vzdělávací program pro Vaši firmu, napište mi a  uveďte případné další  požadavky (období, plánovaný počet uchazečů).  Před odesláním emailu si prosím přečtěte obchodních podmínky.