PŘÍPRAVA STAVEB V SOUČASNÝCH PODMÍNKÁCH, DOPADY NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA NA INVESTORY PROJEKČNÍ KANCELÁŘE

a

Současná doba je velmi specifická. Přináší více než kdy jindy řadu nejistot. Už to není jen realizace sama ale i příprava staveb se za současných podmínek stává velmi složitou. Dva platné stavební zákony a nejistota, zda a kdy přijatá úprava nabude účinnosti a před sebou digitalizace řízení a procesů ve stavebnictví. Jak se na změny připravit, jak vybalancovat přechodné období, na to je zaměřen tento seminář.

a

OBSAH:

  • Základní změny v oblasti stavebního práva v přehledu a jejich vliv na přípravu staveb
  • Přechodná ustanovení a vliv nového SZ na řízení zahájená před nabytím účinnosti, délka řízení v přechodném období , využití připravených podkladů – PD, závazných stanovisek.
  • Změny v organizaci VS a vliv na vyřízení žádosti, pozice  DO , změny v činnosti DO, změnový zákon
  • Elektronizace postupů a elektronický SD
  • Stavební právo hmotné – rozdělení stavebních záměrů, požadavky na stavby, povinnosti při přípravě provádění a odstraňování stavby
  • Povolení záměru – žádost, povolení, kolaudace,  odvolání, lhůty , účastníci řízení

Předpokládaná doba školení v uvedeném rozsahu – 5 hodiny

a

Cena školení je stanovena v závislosti na požadované délce a počtu uchazečů. Min. cena 3800,- Kč / hodina.  V ceně je zahrnuto lektorné, příprava podkladů a studijní materiál vyhotovený podle potřeb klienta. Cena je stanovena pro skupinu max. 20 posluchačů. V případě vyššího počtu posluchačů si vyhrazuji právo cenu poměrně navýšit.. Konkrétní pravidla využití služeb jsou uvedena v obchodních podmínkách.

Pokud máte zájem o nabízený vzdělávací program pro Vaši firmu, napište mi a  uveďte případné další  požadavky (období, plánovaný počet uchazečů).  Před odesláním emailu si prosím přečtěte obchodních podmínky.