NOVELIZACE STAVEBNÍHO ZÁKONA A LINIOVÉHO ZÁKONA VE VAZBĚ NA PŘÍPRAVU DOPRAVNÍCH STAVEB

Školení, které obsahuje důležité informace k novelizaci stavebního zákona (změny v činnosti dotčených orgánů při vydávání závazných stanovisek, fikce souhlasu a td) a novelizaci liniového zákona.a jejich vliv do přípravy dopravních staveb.

OBSAH:

  • Přehled změn vybrané stavební legislativy a jejich vliv do přípravy staveb
  • Změny v činnosti dotčených orgánů při vydávání závazných stanovisek dotčených orgánů, fikce souhlasu s účinností od 1.1. 2021
  • Tzv. liniový zákon (zákon 403/2020) a jím provedené důležité změny navazujících právních předpisů z pohledu přípravy staveb
  • Problematika vedení elektronického stavebního deníku u nadlimitních zakázek jako nová povinnost pro investory v oblasti zadávání veřejných zakázek zadaných po 1.1.2021
  • Vývoj a hlavní směry rekodifikace stavební legislativy a jejich dopad pro investory a do činnosti AO

Předpokládaná doba školení v uvedeném rozsahu – 3,5 hodiny

a

Cena školení je stanovena v závislosti na požadované délce a počtu uchazečů. Min. cena 3800,- Kč / hodina.  V ceně je zahrnuto lektorné, příprava podkladů a studijní materiál vyhotovený podle potřeb klienta. Cena je stanovena pro skupinu max. 20 posluchačů. V případě vyššího počtu posluchačů si vyhrazuji právo cenu poměrně navýšit.. Konkrétní pravidla využití služeb jsou uvedena v obchodních podmínkách.

Pokud máte zájem o nabízený vzdělávací program pro Vaši firmu, napište mi a  uveďte případné další  požadavky (období, plánovaný počet uchazečů).  Před odesláním emailu si prosím přečtěte obchodních podmínky.