PRÁVNÍ MINIMUM PRO STAVBYVEDOUCÍ

 

OBSAH:

 • Stavbyvedoucí a jeho role v procesu realizace stavby
  • Důležité právní předpisy vztahující se k činnosti stavbyvedoucího
  • Povinnosti stavbyvedoucího dle sz a jejich vliv na činnost stavbyvedoucího
  • Odpovědnost stavbyvedoucího správněprávní, trestněprávní, pracovněprávní, disciplinární, občanskoprávní v kontextu soudní praxe
  • Vliv nového stavebního zákona
 • Podklady pro realizaci stavby
  • Projektová dokumentace – druhy, význam pro  činnost stavbyvedoucího
  • Stavební deník , pravidla pro jeho vedení, elektronizace postupů
  • Rozhodnutí a jiná opatření – vliv na realizaci stavby
 • Smlouvo o dílo
  • Jak úspěšně pracovat se smlouvou o dílo
  • Předmět díla, jeho změny, vícepráce
  • Kontrola provádění díla, komunikace s td
  • Předání díla, vady díla

Předpokládaná doba školení v uvedeném rozsahu – 4 hodiny

 

Cena školení je stanovena v závislosti na požadované délce a počtu uchazečů. Min. cena 3800,- Kč / hodina.  V ceně je zahrnuto lektorné, příprava podkladů a studijní materiál vyhotovený podle potřeb klienta. Cena je stanovena pro skupinu max. 20 posluchačů. V případě vyššího počtu posluchačů si vyhrazuji právo cenu poměrně navýšit.. Konkrétní pravidla využití služeb jsou uvedena v obchodních podmínkách.

Pokud máte zájem o nabízený vzdělávací program pro Vaši firmu, napište mi a  uveďte případné další  požadavky (období, plánovaný počet uchazečů).  Před odesláním emailu si prosím přečtěte obchodních podmínky.