ŠKOLENÍ PRO STAVEBNÍ FIRMY A PROFESIONÁLY NA MÍRU

Máte zájem o vzdělávací PROGRAM SESTAVENÝ PODLE VAŠICH ČASOVÝCH A FINANČNÍCH POTŘEB pro Vás a Vaše zaměstnance?

Potřebujete se přehledně seznámit se změnami veřejného stavebního práva (velká novela stavebního zákona a prováděcích vyhlášek) či soukromého práva (nový občanský zákoník) mající vliv na stavební činnost v České republice?

 Vytvořte si vzdělávací program podle Vašich potřeb!

a

I. NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI AUTORIZOVANÝCH OSOB A INVESTORŮ 

a
OBSAH:

  • Cílem školení je přiblížit posluchačům podstatné změny právní úpravy, které přináší další velká novela stavebního zákona provedená zákonem 225/2017 Sb., pro výkon profese autorizovaných osob, výkon technického dozoru i pro investory v rámci plánování investičních akcí.
Více zde

a

II. STAVBYBEDOUCÍ Z POHLEDU LEGISLATIVY A PRAXE

a
OBSAH:

  • Stavbyvedoucí a jeho role v procesu přípravy a realizace staveb
  • Odpovědnost stavbyvedoucího ve vazbě na vybrané právní předpisy
  • Podklady pro přípravu a realizaci stavby a jejich role (PD, Stavební deník, SP)
  • Smluvní vztahy ve výstavbě aneb jak při realizaci pracovat se smlouvou o dílo
Více zde

a

III. SMLOUVY VE VÝSTAVBĚ PODLE NOZ

a
OBSAH:

  • Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci staveb
  • Cílem semináře je poskytnout osobám vykonávající TD ucelený přehled právních vztahů ovlivňující jejich činnost, a to jak z pohledu soukromoprávní úpravy provedené NOZ, tak z oblasti veřejného stavebního práva, obsažené ve stavebním zákoně a navazujících právních předpisech.
Více zde

a

IV. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

a
OBSAH:

  • Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci staveb
  • Cílem semináře je poskytnout osobám vykonávající TD ucelený přehled právních vztahů ovlivňující jejich činnost, a to jak z pohledu soukromoprávní úpravy provedené NOZ, tak z oblasti veřejného stavebního práva, obsažené ve stavebním zákoně a navazujících právních předpisech.
Více zde

a

V. STAVEBNÍ ZÁKON VE VZTAHU K VYBRANÝM PROFESÍM

a
OBSAH:

  • změny veřejného stavebního práva provedené novelou stavebního zákona a prováděcích vyhlášek ve vazbě k Vaší činnosti
  • orientace v zákoně a vyhláškách, kam pro informační zdroje
  •  změny v postupech stavebních úřadů, změny lhůt vydávání oprávnění k realizaci stavby, změny v poplatcích a zásadách pro jejich ukládání
  • povinnosti stanovené právními předpisy pro jednotlivé profese ve stavebnictví
Více zde

a

VI. STAVEBA NA CIZÍM POZEMKU

a
OBSAH:

  • Cílem semináře je přiblížit problematiku realizace stavby na cizím pozemku, jejich možnosti, podmínky a  jednotlivé instituty z pohledu stavebního zákona, občanského zákoníku, zákona o drahách a pozemních komunikacích.
Více zde