Pro jednoduchou a rychlou orientaci v zákoně je dobré znát ustanovení, která definují stavební záměry ve vazbě na povolovací činnost stavebního úřadu. Jako základní orientační body pro realizátory staveb a stavebníky doporučuji:

Vybrané základní pojmy – kdo je kdo a co je co, zejména:

 • § 2/2         stavební podnikatel, stavebník, stavební dozor
 • § 2/3,4     definice stavby
 • § 2/5         změna dokončené stavby
 • § 2/7         zastavěná plocha pozemku a její nové vymezení (pozor na lodžie, arkýře)
 • § 3/1         vymezení terénní úpravy
 • § 3/2, 4    vymezení zařízení, údržby stavby

Stavební záměr – činnost stavebního úřadu – nic, souhlas nebo povolení

 • §79/2, §80/3 SZ stavební záměry (včetně podmínek) nepodléhající územnímu rozhodnutí ani územnímu souhlasu
 • §103        stavební záměry, u nichž postačí územní souhlas nebo územní rozhodnutí bez dalšího
 • § 96         záměry podléhající režimu územního souhlasu
 • §104        vymezení stavebních záměrů podléhající režimu ohlášení
 • § 118       záměry podléhající schválení k užívání ze strany SÚ
 • §128        odstranění stavby, terénních úprav a zařízení na žádost

Základní vymezení povinností osob činných ve výstavbě

 • § 152       povinnosti stavebníka
 • § 153       povinnosti stavbyvedoucího
 • § 158       vybrané činnosti ve výstavbě
 • § 159       projektová činnost ve výstavbě
 • § 160       provádění staveb
 • § 169       obecné požadavky na výstavbu