Novelou stavebního zákona, provedenou zákonem č. 350/2012 Sb., skončila konkludentní forma výkonu činnosti u jiných postupů ze strany stavebních úřadů.

Pro praxi to znamená:

SÚ musí vždy vydat písemné sdělení potvrzující vznik oprávnění žadatele.

  • Např. u staveb na ohlášení je třeba vyčkat na obdržení souhlasu s provedením ohlášeného záměru včetně štítku a ověřené projektové dokumentace, nelze jen podat ohlášení a pak začít stavbu realizovat.

  • Zvláštní postup u užívání stavby – to je podmíněno minimálně vyhotovením protokolu s vyznačením splnění podmínek dle §119 SZ, potvrdit právo užívat stavbu může stavební úřad vyplněním příslušné kolonky na kopii oznámení záměru o užívání stavby, kdy vyznačí datum vzniku práva a další náležitosti § 102/5 SZ.

POZOR Za každý papír je třeba také zaplatit správní poplatek. Jednotlivé sazby stanoveny ke každému zpoplatněnému úkonu v zákoně o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., v platném znění.